Image Alt

Proje Yönetim Metodolojisi

Sözleşme Yönetimi

Bütçe - Maliyet – Nakit Akış Yönetimi

Zaman ve Risk Yönetimi

İş Değişiklikleri Yönetimi

İşveren Adına Yazışma Yönetimi

Risk Analizi ve Değerlendirme

Şantiye-Saha Yönetimi

İnşaat Kontrollük

Yüklenici & Alt Yüklenici Koordinasyonu

Araç-Gereç, Makina ve Ekipman Yönetimi

Uygunsuzluk Tespiti

Beton ve Donatı Test Yönetimi

Galeri Kalıp, Demir, Beton, İzolasyon Kontrolü

Kalite Kontrol Yönetimi

Düzenli Fotoğraf ve Video Çekimi

Topografik Ölçme ve Saha Çalışmaları Kontrolü

Kübaj ve Hafriyat Hesabı

Plankote ve Röleve Ölçümleri

Günlük İmalat Denetim Formu

Günlük-Aylık-Dönemsel Raporlamalar

Haftalık Koordinasyon Toplantısı

Yüklenici İş Programının Takibi ve Güncellenmesi

İmalat Çizimlerinin (Shop Drawings) Kontrolü

Şahit Numune (Mockup) Belirlenmesi-Denetim-Testler

Malzeme Seçimi ve Onayları Yönetimi

İmalat (Shop Drawings) ve As-Built Projeleri Kontrolü

Hakediş Yönetimi (Keşif, Metraj, Kesin Hesap Kontrol)

İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Yönetimi

Geçici Kabul ve Eksik İşlerin Takibi

Fit-out, Gözetim, Denetim, Test ve Devreye Alma

Kesin Kabul ve Eksik İşlerin Takibi

Kurumlarla Koordinasyon ve Yönetimi