Image Alt

Hizmetler

Müteahhitlik

İnşaat projesinin tüm yapım sürecini baştan sona koordine edilmesi, planlanması ve yürütülmesi

İnşaat Proje Yönetimi

İnşaat projesinin planlaması, tasarımı ve yapımı denetlemek için proje yönetimi tekniklerinin uygulanması

Tasarım Yönetimi

İnşaat projesinin tasarım ekibi tarafından standartlara, yasa ve yönetmeliklere uygun çizilmesi

İhale Süreci Yönetimi

İnşaat projesi için yatırımcı adına ihale ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

Sözleşme Yönetimi

İnşaat projesinin başarılı olarak uygulanması için, zaman, kalite ve maliyet yönetimi

Müşavirlik Hizmetleri

İnşaat projesinin gelişimi, tasarımı, yapımı, planlaması, işletmesi, yönetimi ve kontrolü

Şantiye Yönetimi ve Denetimi

İnşaat proje alanının yönetilmesi, çalışanların ve kaynakların denetlenmesi

Deprem Mühendisliği

Deprem riskinin belirlenmesi ve depreme dayanıklı yapıların inşa edilmesi

Endüstriyel Hasar Restorasyonu

Endüstriyel yapılarda oluşan hasarların keşfi ve restorasyonu gerçekleştirilir

3e MÜHENDİSLİK

BİLGİ BİRİKİMİ

Süre Kontrolü

Maliyet Kontrolü

Risk Yönetimi

Kalite Kontrol

İhale Yönetimi

Değer Mühendisliği

Bütçe Öngörüleri

Teklif Değerlendirme

Sözleşmeler

Eşgüdüm Toplantıları

İş Sağlığı ve Güvenliği

Hakediş Kontrolü